Reklama
 
Blog | Lubomír Šušlík

Prezidentský omyl

O tom, jak se vytrvale opakovaná lež stává pro některé obzvláště disponované jedince, žijící ve specifickém izolovaném prostředí bez oponentů – „pravdou“.

 

2x opakovaná lež

Pan Zeman, zvolený díky naší omezené racionalitě za prezidenta republiky, se v odstupu pár týdnů opakovaně dopustil jedné a té samé lži (připusťme, že jde o omyl), která je díky jeho obtížně kritizovanému postu mnohými zřejmě považována za pravdu.

Reklama

 

Budu z něj citovati: 

 

Zeman dne 8. března 2014 v rozhovoru pro ČT-24

„Ukrajinská nová vláda udělala obrovskou chybu tím, že přijala jazykový zákon, který třetině obyvatelstva znemožnil komunikaci v jejich jazyce.“

 

Zeman dne 20. března 2014 v rozhovoru pro Aktuálně.cz

„Rusko chladnokrevně využilo … slabosti ukrajinské vlády, zejména nešťastného kroku, kterým byl jazykový zákon, protože zakázat třetině obyvatelstva používat rodný jazyk může jenom idiot.“

 

Obě tyto věty nejsou pravdivé. Což ovšem znamená, že tvrdit něco o zákazu rodného jazyka, v tomto případě o zákazu jazyka ruskojazyčné menšiny na Ukrajině, k tomu ještě v době existenčního ohrožení tohoto státu ruskou invazí, může jedině idiot!

Navíc idiot, ruským agresorům velmi užitečný.

 

Jaká je skutečnost

 

O tzv. jazykovém zákoně jsem se už zmiňoval ve svých předchozích článcích, zde a zde. Uvedl jsem, že Jaceňukova vláda žádný jazykový zákon nepřijala, ani nenavrhla.

Poslanci ukrajinského Parlamentu pouze odhlasovali zrušení tzv. jazykového zákona, navrženého poslanci Janukovyčovy kliky, Kolesničenkem a Kivalovem.

Oba tito pánové jsou na Ukrajině pro svou podvratnou činnost proti státu považováni za exponenty Putinovy „páté kolony“.

 

Protesty proti jazykovému zákonu z r. 2012

 

Kolesničenkův-Kivalovův zákon byl schválen v rozporu s ústavními principy, a od počátku byl přijímán významnou částí občanů negativně, o čemž svědčí i protestní dopis církevních představitelů Ukrajiny z 5. července 2012, adresovaný tenkrát prezidentovi Janukovyčovi. Z něj cituji:

 

„(…) Kontroverzní jazykový zákon, přijatý Parlamentem Ukrajiny dne 3. července 2012, ukazuje … jak důraz na jazykovou různost zostřuje politické spory, prohlubuje sociální rozdíly a podkopává základy ukrajinské státnosti.

Bohužel se mýlí ti, kteří věří, že tím dosáhli nějakého úspěchu. Jde o Pyrrhovo vítězství.

Jde o triumf skupiny vyvolených, kteří ignorovali celospolečenskou diskusi a principy parlamentarismu, určené k dosažení smírného, kompromisního řešení.

Každý ví, že jazyková problematika ukrajinskou společnost ostře polarizuje, a tak všechny významné změny v této oblasti by měly být uměřené a vyvážené – stejně jako v medicíně zde platí nevyšší pravidlo: „neškodit“.

Je třeba udržovat rozumnou rovnováhu mezi ukrajinštinou jako státním jazykem a zajištěním  jazykových práv národnostních menšin.

Jakákoli dysbalance v tomto směru, a zejména zásadní neochota tohoto vyváženého postavení dosáhnout, vede jen k eskalaci sociálního konfliktu, rozděluje společnost do soupeřících táborů a oslabuje stát.(…)“

 

Je tedy logické, že takto rozporuplný zákon, odporující Ústavě republiky, se odpovědní poslanci snažili zrušit – jen se o to pokusili v nešťastnou dobu a jejich záměr tak byl protivníky snadno zneužit.

Proto prezident Turčynov jeho zrušení vetoval, a paskvil putleromilných legislativců tak stále platí.

 

Další ruská lež

 

Moskevská „pátá kolona“ (část Strany regionů a komunisté) do éteru vypustila lež, kterou vložili do úst a pera či klábosnice v Rusku „nejpopulárnějšího“ a „nejznámnějšího“, tj. nejpomlouvanějšího  ukrajinského politika Ťahnyboka, lídra strany „Svoboda“. (Rozhovor s Ťahnybokem zde.)

Psal jsem o tom v článku „Ruské lži: Seznam“ – v bodě šestém: „Zákaz ruštiny na Ukrajině“. 

Dezinformaci, že se nové vedení Ukrajiny chystá odejmout ruskojazyčnému obyvatelstvu občanství, a že užívání ruštiny má být trestné, rozšířil putinovský propagandistický kanál „Rossia-1“ v pořadu „Vesti“.

Přitom se ruští reportéři Ťahnyboka na nic neptali, jen komentovali jeho „němé“ záběry ze Sněmovny a z diskuse s novináři. Pak jakoby „objevili“ jeho vyjádření na sociálních sítích, které mohl napsat kdokoli. 

 

Parlamentní rozprava

 

Ze záznamu diskuse z ukrajinského parlamentu je zřejmé, jak to skutečně bylo:

„(…)

Poslankyně strany „Otčina“: Měli bychom napsat nový jazykový zákon, který bude sjednocovat zemi.

Ťahnybok („Svoboda“): „Vážení přátelé, chtěl bych se obrátit na všechny posluchače a diváky v sále. Jde jen o to, že tento zákon byl přijat díky hrubému porušení Ústavy a legislativních procedur.

Uplatňování tohoto zákona na Ukrajině vedlo v dubnu 2012 k masovým protestům.

 Mluvil jsem s nespokojenými představiteli národnostních menšin, které máme u nás v Parlamentu, a těch stížností je opravdu mnoho.

A domluvili jsme se, že jakmile bude tento zákon zrušen, bude obnovena platnost jazykového zákona z roku 1989, což je v podstatě sovětský zákon, a společně s nimi, podtrhuji: společně s představiteli národnostních menšin, které máme v Parlamentu, a kteří reprezentují všechny menšiny Ukrajiny, se budeme muset v nejbližší době domluvit, vypracovat a schválit nový jazykový zákon, který bude vyhovovat všem.

Státním jazykem bude ukrajinština, a přitom nebude znevýhodněna žádná národnostní menšina z jakéhokoli hlediska, v tomto případě co do jazyka.

Prosím, nejde o nic víc, než o zákonnost a dodržování pravidel. Děkuji.“  (…)

 

Názor insajdra

 

 

Jak se to má s oním „zákazem ruštiny“ potvrzuje i rozhovor se znalcem ukrajinských reálií a učitelem češtiny, toho času na Ukrajině,  panem Jiřím Bergkopfem:

 

„… Proběhla zde obrovská panika ohledně údajného „zákazu ruského jazyka“ na Ukrajině. Tak to alespoň prezentovala ruská média.

Ve skutečnosti šlo o to, že se parlament rozhodl zrušit zákon o jazycích z 3. 6. 2012, který dovoloval zavedení oficiální dvoujazyčnosti v regionech s více než desetiprocentní menšinou neukrajinského národa.

Tento zákon však byl na nátlak veřejnosti ze všech, i západních, částí Ukrajiny i samotného Majdanu zachován a připravuje se novela, která má vyhovět všem, neboť stávající zákon je nespravedlivý vůči neruským menšinám a hlavně byl přijat protiústavně v době působení Viktora Janukovyče.

O tom se ale bohužel už nemluví, v zájmu ruské propagandy je rozeštvat Ukrajince proti sobě. …“

 

Z výše uvedeného je snad dostatečně jasné, jaká je skutečnost. A také je zřejmé, z jakých informačních zdrojů Zeman a jeho kamarila své „informace“ čerpají.

Dále se zdá, že prezident kolem sebe nemá oponenty, kteří by jeho chybné názory korigovali. A že je to na Hradě patrně samý kejval, jako za gasudára minulého, protože nikoho jiného by Jeho Zemanstvo kol sebe nesneslo.

 

Nekompetentní novináři

 

Zaráží mě ale skutečnost, že prezidenta  na jeho omyl neupozornili novináři, kterým rozhovor poskytl. Profesionál by snad měl dělat něco víc, než přidržovat mikrofon/diktafon, a snášet papalášovo prskání.

A měl by být něčím více, než pouhou mluvící hlavou. … Ale … nikdo neví všechno.

Doufám, že si mého „Idiota Zemana“ oni novináři – jmenovitě: ket z „ČT-24“ a duo Machová-Marek z „Aktuálně.cz“ přečtou, ať alespoň oni nežijí v bludech a temnotách, a nešíří ty lži dál.

 

Novinářská etika

 

Novinařina je velmi důležité řemeslo. A odpovědnost žurnalistů v době informační války je vysoká. Špatné slovo zabíjí.

Znamenitý moderátor ukrajinského mediálního prostoru Savik Šuster, původní profesí lékař, přirovnal etiku novináře „doby mediální“ k etice lékařské.

A ve svém politickém diskusním pořadu citoval ruským kolegům Hippokratovu přísahu, uzpůsobenou novinářskému stavu. Má pravdu.

Zaměstnanci ruských medií se svým propagandistickým štvaním proti Ukrajině a Ukrajincům dopouštějí neetického jednání – ba co víc – dopouštějí se válečného zločinu.

A naši domácí „idioti“ jim zdatně sekundují.

 

 

Zdroje:

Bogoslov. (2012, 5. července). WEB Bohoslovecká osvěta a věda na Ukrajině:  http://www.bogoslov.org.ua/ru/glavi-cerkov-i-religiienix-organizaciie-ukraini-proponuyut-prezidentu-povernuti-do-verxovnoi-radi-vibuxonebezpechniie-movniie-zakonoproekt

ikanffy. (2014, 22. února). Lživá provokace ruské TV – Ťahnybok „vyzývá k zákazu ruského jazyka na Ukrajině“. WEB YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=btLWSn6cfp8

ikanffy. (2014, 23. února). Vyjádření Oleha Ťahnyboka ohledně ruského jazyka – podpora národnostních menšin. WEB YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=PpAXO9XShr4

ket .(2014, 8. března). Zeman s Blairem: Ukrajina by se měla federalizovat. WEB ČT-24: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/265638-zeman-s-blairem-ukrajina-by-se-mela-federalizovat/

Machová, M., Marek, V. (2014, 20. března). Naším úkolem je posílit Ukrajinu, říká exkluzivně Zeman. WEB Aktuálně.cz: http://zpravy.aktualne.cz/domaci/nasim-ukolem-je-posilit-ukrajinu-rika-exkluzivne-zeman/r~288c02eaaf8811e3a6490025900fea04/

Rychetský, J. (2014, 13. března). Za Čechy, kteří schvalují ruskou okupaci, se stydím, říká krajanský učitel z Ukrajiny. WEB Paralamentní listy:  http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Za-Cechy-kteri-schvaluji-ruskou-okupaci-se-stydim-rika-krajansky-ucitel-z-Ukrajiny-311265